Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

A Kórház Minőségpolitikája

A Kórház tevékenységének középpontjában a megye fekvő- és járóbeteg-ellátása, gondozása tartozik. Szolgáltatásaink teljesítése során mindenkor a betegek érdekeit tartjuk szem előtt és a mindenkori finanszírozási rendszerben biztosítjuk számukra az elérhető legmagasabb szintű egészségügyi szolgáltatást. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük és teljesítsük a betegek, a lakosság, a finanszírozó és a tulajdonos igényeit. Folyamatosan figyeljük és felmérjük a szolgáltatásainkkal szemben támasztott elvárásokat, kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszünk az ellátásban résztvevő más intézményekkel, a családorvosokkal és szállítóinkkal.

Intézményünk vezetése elkötelezett abban, hogy integrált minőségirányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány (a továbbiakban: szabvány), valamint a Kórházi Ellátási Standardok (a továbbiakban: KES) követelményeihez igazítja, működteti, folyamatosan továbbfejleszti, tökéletesíti és ehhez mindenkor biztosítja a szükséges erőforrásokat, feltételeket.

Céljaink elérésének forrását munkatársainkban látjuk, tőlük elkötelezettséget és minőségi munkát várunk. Célunk, hogy úgy irányítsuk és működtessük Intézményünket, hogy neve garanciát jelentsen a szolgáltatásainkat igénybevevők és a lakosság számára.A Kórház vezetése, a vevői megelégedettség folyamatos biztosítása érdekében

  • figyelemmel kíséri a vevők részéről felmerülő igényeket és törekszik azok kielégítésére,
  • évente mérhető minőségcélokat határoz meg, melyek teljesülését a vezetőségi átvizsgálásokon értékeli,
  • szállítóival hosszú távú, kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszik.
  • csak olyan szállítók szolgáltatásait és termékeit veszi igénybe, akik a követelményeknek stabilan meg tudnak felelni,
  • tevékenységeinek teljes vertikumában ellenőrzi, hogy a szervezetben, az előírásoknak és a szabályozásoknak megfelelően végzik-e a tevékenységet, ezzel megelőzve, hogy nem megfelelő szolgáltatást nyújtson vevőinek


  • Ezen kívül szolgáltatásai színvonalának folyamatos javítása érdekében biztosítja, hogy a vezetők és alkalmazottak

  • minden szinten megismerkedjenek az Intézmény minőségpolitikájával, célkitűzéseivel,
  • folyamatos képzésben részesüljenek, így bővítve ismereteiket, szaktudásukat, kialakítva a kor igényeinek megfelelő szakmai- és minőségszemléletet, megfelelő munkakörnyezetben dolgozhassanak.
  •